MM Resort, Lgota Murowana
MM Resort, Lgota Murowana
Tło bannera

Privacy policy

 1. Privacy policy

Polityka prywatności

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy MM Resort (dalej: Serwis).

 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Moje Miejsce Operator Sp. z o.o., Warszawa 04-811, ul. Fromborska 35A/2 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9522202090 (dalej: ADO).

 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych ADO działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (dalej RODO).

 4. ADO dokłada szczególnej staranności w celu działania zgodnego z zasadami RODO (art. 5). Dane osobowe są: 

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób zapewniający ich integralność i poufność,

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

 4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Informacje i dane przekazane przez Użytkowników w dobrowolnie wypełnionych formularzach ADO wykorzystuje w celu: 

 1. udzielania odpowiedzi na zapytania użytkowników skierowane przy użyciu formularza kontaktowego,

 2. dokonania rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,

 3. zawarcia oraz realizacji umowy najmu domu w obiektach MMResort

 4. marketingu, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej, jeżeli Klient wyraził na to zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez kliknięcie odpowiedniego linku w otrzymanej wiadomości lub wysłane takiego zgłoszenia na adres e-mail ADO,

 5. realizacji uzasadnionego interesu ADO w szczególnych przypadkach (np. windykacja),

 6. zapewnienia bezpieczeństwa Gości i pracowników oraz ochrony mienia –monitoring wizyjny.

 1. Przy pierwszej wizycie na Serwisie MM Resort użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Klikając AKCEPTUJĘ użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies tutaj

 2. Zmiana ustawień cookies nastąpi po ponownym uruchomieniu lub odświeżeniu sesji na stronie ADO.

 3. Instalacja plików „cookies niezbędnych dla podstawowej funkcjonalności Serwisu” jest konieczna do prawidłowego działania j, w szczególności wymagane do autoryzacji.

 4. Ciasteczka niezbędne do działania witryny można zmienić zmieniając ustawienia przeglądarki, przy czym należy mieć na uwadze, że zmiana ustawień może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie witryny

 5. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika.

 6. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą by pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty na Serwisie. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1. sesyjne - pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia, lub wylogowania się z Serwisu,

 2. stałe - pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika, bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies.

 1. Pod względem funkcjonalności każdego pliku cookies można je podzielić na: 

 1. pliki analityczne, które pomagają poprawić komfort korzystania z witryny dzięki zrozumieniu, jak korzystają i konwertują na niej użytkownicy,

 2. pliki marketingowe, używane do personalizowania treści reklam, właściwego kierowania i analizowania wydajności kanałów marketingowych i kanałów sprzedaży,

 3. pliki niezbędne, czyli fundamentalne dla podstawowej funkcjonalności Serwisu.

 1. Pliki cookie, które stosujemy, pozwalają nam rozwijać naszą stronę.

 2. Niektóre pliki cookies mogą być umieszczane przez dostawcę Systemu Rezerwacji Online jedynie w celu: 

 1. doskonalenia i wspierania procesu rezerwacji,

 2. analizy i zbierania danych statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej i systemu rezerwacji online, w celu ich poprawy

 3. dostawca Systemu Rezerwacji Online informuje o instalowanych plikach cookies w interfejsie użytkownika tego systemu.

 1. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, do celów marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do zainteresowań Użytkownika i mierzenia ich skuteczności) oraz dostosowania oferty na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz ADO (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji zamówionej usługi.

 3. Korzystamy z następujących narzędzi analitycznych: 

Google

 1. Korzystamy z następujących narzędzi marketingowych: 

Facebook, Google

 1. Do przetwarzanych przez ADO danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki:

  1. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę i

  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 2. W celu wykonania swoich praw wskazanych powyżej użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z ADO korzystając z tego samego adresu email lub numeru telefonu przekazanego do Serwisu, kontaktując się na adres: info@mmresort.com

 3. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez bezpośredni kontakt z ADO lub w przypadku technologii zmieniając ustawienia cookies.

 4. Każdy użytkownik Serwisu może wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 6. ADO zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej Polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane rozwojem technologii internetowej, zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.

Sign up to our newsletter and receive good information and promotions!

mobile nav bg
Zobacz na mapie

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Moje Miejsce Operator Sp. z o.o., ul. Fromborska 35A/2, 04-811, Warszawa . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved